Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN

.

Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31 tháng 8 năm 2018 quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

 

Nguồn: vinanet.vn